Snár - Astry

Výklad sna na tému Astry

- rozkvitnuté: Konečne sa dočkáš úcty, ktorú si zaslúžiš.
- zvädnuté: Zistíš, že tvoje nádeje boli márne.

Výklad snov s písmenom A