Charakteristika znamenia Baran

21. 3. - 20. 4.

Osobnostný profil Barana

Z ľudí narodených v znamení Barana vyžaruje energia a vitalita. Hlavnou črtou Baranov je dynamickosť - vždy sa snažia ísť dopredu a sú odhodlaní žiť svoj život naplno. Vzrušuje ich predstava riskovania a dobrodružstva – až do takej miery, že si ani neuvedomia, že riskujú alebo že sa púšťajú do projektov, ktoré by iných odstrašili. Barani sa rýchlo učia nové veci. Ich pozitívna energia im umožňuje pohotovo analyzovať situáciu a rýchlo sa prispôsobiť najnovším informáciám.

Na druhej strane však za cenu rýchleho zhrnutia situácie často prehliadnu detaily. Zatiaľ čo sa iní zdržia, aby zvážili rôzne aspekty konkrétneho problému, Barani rýchlo skočia k ďalšej hranici, k ďalšej výzve. Paradoxnou vlastnosťou osobnosti Baranov je, že hoci ich predstava rizika vzrušuje, u iných ju veľmi rýchlo zhodnotia ako zavrhnutiahodnú.

Baran v práci

Priekopnícky duch Baranov sa najlepšie prejavuje v profesionálnom živote – najčastejšie vo forme vodcovstva a podnikateľskej priebojnosti. Zatiaľ čo iní hľadajú na pracovisku pohodlie a bezpečnosť, Baranov takéto pozície častokrát nudia a hľadajú stimulujúcejšie posty v dynamických tímoch. Barani sa neboja myslieť „vo veľkom“ a bývajú vizionármi firmy. Nepodstatnejšie detaily každodennej práce im môžu uniknúť, pretože sa sústreďujú hlavne na vyššie ciele, koncepty a myšlienky. S Baranmi sa ťažko spolupracuje, pretože vždy vidia v prvom rade seba, čo môže byť v niektorých situáciách interpretované ako egoizmus a sebastrednosť.

Baran a láska

Pre Barana je vždy najdôležitejší on sám. A hoci v niektorých vzťahoch to býva vnímané ako negatívna vlastnosť, obvykle sa mení na snahu o úspech oboch partnerov ako dvojice. Baranove vzťahy bývajú veľmi srdečné a plné lásky – ich nekonečná energia dokáže byť dlhodobým zdrojom vášne a lásky. Baranom sa páči predstava monogamie a dlhodobého vzťahu – ale aj takéto vzťahy bývajú ovplyvnené ich túžbou po živote na plný plyn. Keď sa vzťah nevydarí podľa ich predstáv, Barani zostanú pomstychtiví a nahnevaní, trvá dlho, kým odpustia prehrešky a zmierovanie s nimi trvá oveľa dlhšie než u väčšiny iných znamení.