Snár - Akcie

Výklad sna na tému Akcie

- kupovať: Zaľúbiš sa alebo budeš mať z niečoho osoh.
- mať: Ak máš prázdne vrecká, čoskoro sa ti zaplnia peniazmi.

Výklad snov s písmenom A