Zhoda partnerov Panna - Baran

Barana irituje zdržanlivosť Panny, ale ako každé ohnivé znamenie nebojí sa zdolávať ťažké prekážky. Preto si Baran začne s Pannou. Tá ak nájde v sebe odvahu prekonať svoju hanblivosť, ukáže Baranovi iné dimenzie lásky. Rozdielne charaktery, ale prekvapujúco vedia spolu existovať, ak Baran vypočuje Pannu a Panna dovolí experimenty v spálni Baranovi bez veľkej kritiky.