Charakteristika znamenia Ryby

20. 2. - 20. 3.

Osobnostný profil Rýb

Mnohé iné znamenia bývajú kreatívne v rôznych oblastiach, ale Ryby sú nepochybne najtvorivejším znamením zo všetkých. Jedinci narodení v znamení Rýb bývajú bohato obdarení talentom v jednom či vo viacerých tvorivých smeroch. V tomto podmanivom znamení sa narodilo veľa spisovateľov, maliarov, muzikantov, hercov a filmárov. Kreativita Rýb pramení z toho, že sú to hlboko citliví a emocionálne založení ľudia. Sú mimoriadne štedrí a šľachetní, vždy sú ochotní pomôcť priateľovi alebo milovanej osobe. Sú vynikajúci poslucháči a dávajú dobré rady.

Mnohí ľudia narodení v tomto znamení sú hanbliví alebo príliš skromní – nechcú na seba pútať pozornosť. Dokonca aj slávne a úspešné Ryby trpia touto vlastnosťou a do vystupovania pred svetlami reflektorov, kde vynikne ich talent, sa musia stále nútiť. Ryby sú takmer vždy veľmi diplomatické. Sú veľmi ohľaduplné voči pocitom iných ľudí, preto vážia každé slovo aj to, ako ho povedia a snažia sa hovoriť to, čo chcú druhí počuť.

Ryby v práci

Kreativita Rýb sa najčastejšie realizuje v obvyklých disciplínach, ako je hudba, výtvarné umenie, písanie a herectvo, no v rôznych povolaniach toto znamenie dokáže uplatniť svoje jedinečné schopnosti pri kreatívnom riešení problémov a v originálnom prístupe. Rybám sa vo všeobecnosti darí v rôznorodých profesných odboroch, najmä v tých, ktoré si vyžadujú kontakt s ľuďmi. Mali by si dávať pozor, aby na kritiku nereagovali príliš negatívne a aby nedovolili protivníkom, aby ich emocionálne ovplyvnili.

Ryby a láska

Ryby sú stvorené na hlboký a plnohodnotný vzťah. Ich úžasná schopnosť vnímať nálady, myšlienky a pocity druhých im umožňujú spojiť sa so svojimi milovanými na hlbokej úrovni porozumenia. Keď sa zamilujú, ich štedrosť a altruizmus v oddanom vzťahu nepoznajú hraníc. Ryby sú však rojkovia, preto je tu vždy aj možnosť, že zídu zo správnej cesty. A keďže sa boja, že zrania city svojho partnera, ak sa im niečo také stane, začnú sa správať veľmi tajnostkársky. Keď však Rybám umožníte, aby boli sami sebou, sú vo vzťahu jedným z najstabilnejších znamení.