Charakteristika znamenia Rak

22. 6. - 22. 7.

Osobnostný profil Raka

Jedinci narodení v slnečnom znamení Raka sa prejavujú ako nebojácni ľudia, ktorí zároveň disponujú hlbokou emocionálnou múdrosťou. Dokonale poznajú nielen sami seba a vlastnú myseľ, ale sú aj majstrami v porozumení pocitom druhých. Táto emocionálona uvedomelosť robí z Rakov skvelých komunikátorov. Veľa ich nájdeme medzi umelcami, hudobníkmi, spisovateľmi a mysliteľmi. Je pre nich typická vrodená schopnosť vytvoriť si puto s každým, s kým komunikujú.

Raci sú obvykle plní energie, duchaplnosti a kreatívnych myšlienok. Neuspokoja sa s tým, že by šli rovnakou cestou ako všetci okolo nich – Raci často hľadajú nové prístupy, inovatívne riešenia a kreatívne odpovede na každodenné problémy. Často dokážu riešiť vzniknuté problémy uplatnením svojich schopností komunikovať a pracovať s ľuďmi. Vďaka svojej prirodzenej schopnosti pochopiť ľudské emócie sú výnimočne dobrí v ovplyvňovaní druhých. Raci dokážu byť aj veľmi húževnatí – najmä vtedy, keď obraňujú seba alebo tých, na ktorých im záleží.

Rak v práci

Odvážnemu a usilovnému Rakovi sa dobre darí v mnohých typoch pracovných prostredí. Raci sa neboja tvrdej práce, hoci túžba pracovať u nich často prichádza „vo vlnách“, čo vedie k periodickému striedaniu návalov intenzívnej kreatívnej energie a období nízkej produktivity. Raci prirodzene túžia nájsť kreatívne riešenie, preto sú prínosom pre každý tím, najmä v kreatívnych povolaniach či náročných zamestnaniach, ktoré si vyžadujú tvorivosť.

Raci sú dôveryhodní a chápaví. Obvykle nebývajú vodcami, skôr plnia funkciu kreatívneho génia v pozadí, vďaka ktorému sa rozbiehajú projekty. Niektorí Raci sa presadia aj ako podnikatelia, najmä v tých oblastiach podnikania, ktoré si vyžadujú originálne myslenie a nápady.

Rak a láska

Jedinci narodení pod slnečným znamením Raka sú v láske obvykle defenzívni. Často sa vo svojich prvých vzťahoch zrania a ako dospelí si vytvoria hrubé obranné múry. Keď sa vám však tieto bariéry podarí zlomiť, Rak sa do vzťahu vrhne s obrovskou vášňou a emóciami. Rak je obdarovaný veľkou emocionálnou inteligenciou a empatiou, vo vzťahu je to však dvojsečná zbraň: na jednej strane je Rak vynikajúci v emočnej komunikácii a chápaní ostatných, na druhej strane sa ľahko zraní alebo nahnevá, lebo jeho emočný „radar“ je veľmi citlivo naladený.