Zhoda partnerov Baran - Baran

Dvoch Baranov spája rovnaký živel oheň. Predpokladali by sme veľkú súhru medzi nimi. Nemusí to tak stále byť. Žena - Baran chce byť dominantná a to akčný muž Baran neznesie. Často dochádza medzi partnermi k boju o moc. Ako vášeň a láska vzplanula, tak i zhasne. Partneri môžu ostať spolu, ale musia sa dohodnúť, kto na ktorom poli bude veliť( domácnosť, financie, dovolenky, deti...). Je dobre si svoje funkcie rozdeliť hneď, keď spolu dvaja Barani začnú bývať.