Indiánsky horoskop

Úzke prepojenie Indiánov s prírodou je všeobecne známe, ale už menej známy je fakt, že vzťah pôvodných obyvateľov severoamerických prérií k zvieratám našiel svoje vyjadrenie aj v ich vlastnom horoskope. Indiánsky horoskop rozlišuje dvanásť znamení, ktoré reprezentujú typických zástupcov zvieracej ríše severnej Ameriky. Indiáni pripisovali ľudom vlastnosti zvierat, s ktorými boli v každodennom kontakte, preto hľadali v správaní človeka črty totožné s chovaním zvieraťa, ktoré mu bolo podľa dátumu narodenia priradené v indiánskom horoskope.