Charakteristika znamenia Váhy

24. 9. - 23. 10.

Osobnostný profil Váh

Váhy majú veľmi silný vnútorný zmysel pre spravodlivosť a rovnováhu. Uvažujú triezvo a sú nestranné. Emočne sa obvykle vyhýbajú extrémom – nikdy nie sú príliš nahnevané, príliš smutné, príliš veselé ani príliš vzrušené – udržia si chladnú hlavu v každej situácii. V sporoch sa dokážu na problém pozrieť očami obidvoch strán – až natoľko, že je pre nich veľmi ťažké pridať sa na jednu stranu. Niektoré Váhy však navonok nosia masku spravodlivosti a nestrannosti, no vnútorne sú veľmi ambiciózne a cieľavedomé.

Váhy sú mimoriadne inteligentné a kreatívne. Vždy prekypujú fantáziou a rady snívajú s otvorenými očami. Mnohé váhy túto vlastnosť využívajú produktívne, no ich prirodzený zmysel pre rovnováhu im niekedy môže brániť doviesť rozbehnuté projekty do konca, pretože všetkým oblastiam svojho života pripisujú rovnakú dôležitosť a prioritu. Váhy sa obvykle vyhýbajú konfliktom a navonok si zachovávajú neutrálnu pozíciu, hoci vnútorne môžu vo vzťahu k danej téme prežívať veľmi silné emócie.

Váhy v práci

V niektorých pracovných prostrediach môže Váham spôsobovať problémy ich nerozhodnosť, a to najmä na pozíciách, na ktorých sa vyžaduje schopnosť rýchlo rozmýšľať a robiť okamžité rozhodnutia. V takomto prostredí to Váhy môžu mať ťažké. V kreatívnych odboroch alebo v odboroch súvisiacich so spravodlivosťou, ako sú právo či politika, sa im darí výnimočne dobre. Váhy dokážu mimoriadne dobre analyzovať zložité situácie a emocionálne stavy, preto sa výborne uplatnia aj ako terapeuti, tréneri a poradcovia.

Váhy a láska

Váhy sú v každej oblasti svojho života vyrovnané – a platí to aj o vzťahoch. Hľadajú si rovnocenných partnerov. Túžia po vyrovnanom a stabilnom partnerstve bez sporov, konfliktov a emocionálnych vzplanutí. Najväčšou túžbou Váh je byť milovaný, keďže samotársky životný štýl je v protiklade so základným konceptom Váh – vyrovnanosťou. Schopnosť Váh porozumieť ľudskej podstate a motiváciám ľudského konania im umožňuje veľmi dobre chápať potreby a túžby svojho partnera. Váhy často rozumejú iným lepšie než sebe samým a zo svojich myšlienok a pocitov bývajú zmätené.