Biorytmus

Môj biorytmus na deň 25.4.2024

Biorytmus – pravidelné striedanie fyzických a duševných stavov človeka – do značnej miery ovplyvňuje náš každodenný život a to už počnúc dňom nášho narodenia. Rozlišujeme tri základné typy biorytmu: fyzický, citový a intelektuálny.

Fyzický biorytmus je najkratší, trvá 23 dní, a vplýva predovšetkým na našu telesnú kondíciu a výdrž.

Citový (emocionálny) biorytmus trvá 28 dní a je zodpovedný za duševný stav človeka, určuje jeho emocionálnu pohodu.

Intelektuálny biorytmus, najdlhší z troch primárnych biorytmov, trvá 33 dní a ovplyvňuje mentálne schopnosti, pamäť a myslenie.

Hodnoty vášho aktuálneho biorytmu môžete jednoducho zistiť zadaním vášho dátumu narodenia a dátumu dňa, pre ktorý požadujete vytvorenie biorytmického grafu. Biorytmický graf je krivka zobrazujúca hladinu biorytmov pre určité časové obdobie. Na vodorovnej osi X sú zobrazené časové údaje a zvislá os Y vyjadruje hodnoty biorytmu v percentách. Dni, kedy krivka pretína nulovú hodnotu, príp. klesá do záporných hodnôt, sa považujú za kritické.