Tarot

Tarot

Tak ako zrkadlo slúži na skúmanie zovňajšku, Tarot je zrkadlom našich duší. Otvára nám cestu k nášmu skutočnému Ja. Často si nahovárame, že sami seba veľmi dobre poznáme, avšak v skutočnosti vynakladáme množstvo energie na to, aby sme si udržali naše vlastné iluzórne svety, ako obranu pred pravdivou realitou, pred ktorou máme strach. Otázky, ktoré si kladieme sú obrazom nášho podvedomia a karty nám vždy hovoria len to, čo už niekde vo vnútri vieme. Neexistujú žiadne "dobré" alebo "zlé" karty, maximálne sa dajú označiť prívlastkami "príjemné" a "nepríjemné". Všetko je relatívne, má dve strany. Pocity nie sú určované ani tak skutočnými udalosťami, ale významom, ktorý im pripisujeme. Zlá, bolestná skutočnosť by mala byť to, čo nás privedie k múdrosti. Každá karta je výzvou, ktorú by sme mali prijať takú akou je. Nejedná sa ani tak o výklad budúcnosti (na to sú vhodnejšie iné typy kariet), ako o cestu, ktorá zdokonaľuje intuitívne vnímanie. Môžeme znovu nájsť zmysel života a odhaliť naše poslanie a pôvodný zámer, ktorý väčšina z nás zatiaľ nechápe. Cestu života, si každý z nás volí sám. Tarot je pomocným prostriedkom pri rozhodovaní, či ujasňovaní si vzťahov.

Tarotové karty

Tarot má 78 kariet, rozdelených na 22 kariet veľkej arkády (0-XXI) a 56 kariet malej arkány. V stredoveku bolo v malej arkáne 56 symbolov rozdelených symbolicky na základe spoločenských stavov.

 • meče = rytieri, živel vzduchu, t. j. myslenia,
 • kalichy (poháre) = duchovenstvo, živel vody, t.j. lásky, pocitov,
 • mince = obchodníci, živel zeme, t.j. materiálno, peniaze,
 • žezlá (palice) = roľníci, živel ohňa, t.j. aktivita, nátlak, realita

Pri kanastových (žolíkových) kartách sú to žezlá - kríže, mince - kára, kalichy - srdce, meče - piky.

Synchronicita

Vytiahnutie určitej karty môže byť vysvetlené pojmom synchronicita. Autorom tohto pojmu je C.G.Jung, ktorý svoj život venoval skúmaniu archetypov ľudského správania a symbolom duše. Počas svojich dlhoročných štúdií experimentoval s Knihou Premien (I-ťing), pričom pozoroval fenomén nevysvetliteľných zhôd okolností medzi udalosťami, ktorých súvislosť nemohla byť logicky vysvetlená. Každému z nás sa už určite stalo, že sme na niekoho mysleli a on nám v tej chvíli zavolal. Alebo sme mali znenazdania predtuchu, ktorá sa vzápätí splnila.

Vesmír je priestorom, ktorý všetko neoddeľuje, ale spája. Je nositeľom informácií, ktoré sme schopní zachytiť naším vnútorným zmyslom. Často ich však nedokážeme dekódovať. Tarot môže byť práve tým kľúčom, ktorý nám otvorí cestu k nášmu rozšírenému vnímaniu, tiež nazývanému intuíciou. Obrazy a symboly Tarotu plnia funkciu prostredníka, pričom každá karta môže mať pre rôznych ľudí a rôzne situácie iný význam. Náš vonkajší a vnútorný svet sú navzájom prepojené a v tomto zmysle si v každom okamihu vytvárame svoju vlastnú realitu. Každá karta obsahuje symboly vyjadrujúce určitý druh energie a my si zvolíme vždy práve tú, ktorá je synchrónna s naším momentálnym energetickým vyžarovaním, zrkadlí náš aktuálny duševný stav a energiu. Odpoveď neprichádza od náhodného kúsku papiera ale z nášho vlastného vnútra. Obrazy kariet slúžia iba ako médium, ktoré nám uľahčuje prístup k našej intuitívnej múdrosti.

Karty nikdy neklamú, len ich buď nepoužívame správne, alebo nerozumieme tomu čo nám hovoria. Existuje veľmi veľa spôsobov ako vyložiť karty a mnoho druhov kariet aby sme dostali odpovede na naše otázky. Tarotov je viac druhov, podľa autorov, ktorí si ich vyložili a vložili do nich svoj výklad symboliky.

Medzi najviac používané veštecké karty, ktoré majú bližšie k bežnej, pozemskej realite všedných dní a starostí patria:

 • cigánske karty
 • karty madam Lenormandovej
 • karty víl
 • karty anjelov
 • karty anjelov Atlantídy
 • holistické karty
 • karmické karty
 • runy ...

Používajú sa i iné veštecké praktiky, napr. kyvadlo, sklenená guľa, geomancia, výklad z ohňa, či rôznych iných predmetov. V slovnej forme zachovaných slovenských ľudových tradícií sú to rôzne pranostiky, príslovia, či porekadlá. Ľudské myslenie je nastavené na pohyb a skúmanie. Vždy sa chce dozvedieť viac, preto je vhodné rozprávať sa s ľuďmi, ktorí vedia viac.

Veštica Helga