Indiánsky horoskop - Vlk

20. 2. - 20. 3.

Práca

Sú dôverčiví a dobromyseľní. Nezriedka sa však stávajú obetným baránkom dravejších jedincov, ktorí ich zneužívajú. Stavajú si bariéry. Niekedy to maskujú prílišnou zhovorčivosťou o banálnych, neriešiteľných témach. Vedia sa obrániť, keď už musia a iná cesta im neostáva.

Láska

Na životnú cestu potrebujú krídla ochrancu. Sami sú ochotní byť úžasnými poslucháčmi pripravenými pofúkať partnerovu dušu. Sú ochotní pomôcť, ak pochopia najprv seba. Vlastná náladovosť a precitlivelosť je im však na prekážku. Žiaľ za najbližšieho pomocníka a dôverného priateľa si nezriedka vyberú fľašu s alkoholom, či iné omamné látky.