Čínsky horoskop - Byvol

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Zamestnanie

Má vodcovskú povahu a v prípade potreby vie byť dobrým rečníkom, hoci vo svojej podstate je skôr mlčanlivý. Je výhodné mať v rodine Byvola, najmä ak vlastníte obchod.

Vzťahy

Nedopustí, aby člen jeho rodiny alebo niekto z jeho okolia podľahol módnym výstrelkom. Rodina zaujíma v jeho živote dôležité miesto. Byvol sa rád drží starých zvyklostí. Miluje svoju rodinu a je pyšný na svoje deti. Je však prísny, vyžaduje slepú poslušnosť a všetkým dáva pocítiť svoju moc, hlavne v staršom veku.

Partnerstvá s inými znameniami v čínskom horoskope

Ideálnym manželským a životným partnerom Byvola je Kohút. Majú spolu veľa spoločné. Byvol nezazlieva Kohútovi jeho výstrednosti. Aj Potkan je vhodným partnerom - keď sa raz do Byvola zamiluje, zostane mu verný. Had je síce svojou podstatou neverný, ale je dostatočne múdry na to, aby nestaval na obdiv svoje city. Tak ako Potkana, aj Byvola fascinuje Opica. Jej vynachádzavosť a fantázia mu môžu dopomôcť k úspechu, ale na druhej strane by to znamenalo koniec pokojnému životu, ktorý Byvol potrebuje ku šťastiu. Koza sa pre Byvola nehodí vôbec - jej náladovosť a nevyrovnanosť by boli pre neho ťažkou skúškou nervov. Byvol by si v žiadnom prípade nemal začínať s Tigrom. Znamenalo by to boj na život a na smrť.