Snár - Almužnu

Výklad sna na tému Almužnu

- dávať: Nastanú ti dobré časy, budeš žiť v hojnosti.
- dostať: Nájdeš si zamestnanie.
- žobrať: Upadneš do biedy.

Výklad snov s písmenom A