Snár - Ihla (dostať ihlu)

Výklad sna na tému Ihla (dostať ihlu)

- dostať ju: Rozlúčiš sa s priateľom.
- nájsť ju: Povadíš sa.

Výklad snov s písmenom I